Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Scotch Terrier in een koffiehuis

Hij zit zo rustig in het koffiehuis
Op 't smalle bankje lusteloos te geeuwen,
Als een die, overal en nergens thuis,
Tevredenis, tot aan het eind der eeuwen,

Met 't leven dat hem nimmer heeft bedrogen.
Zijn  blijdschap spreekt uit 't kwisplen van zijn staart
En gansch de vriendschap van zijn listige oogen
Groeit tot een glimlach in zijn ruigen baard.

Hij werd als ik in 't Paradijs geschapen
In wilden staat en ligt voor zijn plezier
Thans in dit zeer voornaam café te slapen . . .

Een eender lot? Neen, wat men ook vertelle,
Ik ben beschaafd en dit onmondig dier
Kan voor zichzelf niet eens een glas bestellen.

Jan van Nijlen. 1884-1965
Uit: Verzamelde gedichten. 1904-1948
A.A.M. Stols. Uitgever 's-Gravenhage  1948