Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
De slimme waard


De waard in 't Schaak biechtte, van herten devoot,
Dat hij in de heete wijn dikwijls water goot,
Tegen een priester die 't garen had in zijn vel. *)
"Och kind," zeide hij, "dat is een doemelijke dood,
Voor dees reis absolveer ik die zonde groot.
Dan, zoo gij't meer doet, zoo vaart gij in de hel,
Men moet geen ding verkwaân, dan verbeteren wel."
Toen verstond de waard eerst den rechten grond.
Nu giet hij de wijn in 't water, dat en is geen zond.

*) die de wijn gaarne dronk.


Roemer Visscher
1547-1620

Bron: "Hoog het Glas", bijeengebracht door Gustaaf Van Elring. 1926
Aangeboden door Wijnhandel Ferwerda en Tieman, Amsterdam