Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De Slorper

Een jonge vrouw uit Leiderdorp
werd diep gegriefd door het geslorp,
waarmee haar man op etenstijden
iets vochtigs door zijn keel liet glijden.

Wanneer hij thee of koffie dronk,
leek hij een kolkende spelonk,
terwijl bij soepen en bij vladen
hij in rioolvocht scheen te baden.

Toen hij ondanks haar goede raad
koppig volhardde in het kwaad,
heeft zij, bedroefd maar vastbesloten,
zijn slorpend hoofd doorzeefd met schoten.


Maurits Mok 1907 - 1989
Bron: De Lichte Muze, een verzameling gorgelrijmen, limericks en andere
poëtische aardigheden van hedendaagse dichters bijeengebracht door Jaap Romijn.
A.W. Bruna & Zoon Utrecht 1956