Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

       

Sluit de mond voor Schiedam

Blinkt een traan in uw oog,
Als gij 't lijden aanschouwt,
Dat in staat en gezin
Koning Alcohol brouwt
Dan weerklinkt in uw hart
Ook de roepstem, de beê:
'Bant de drank uit het land'!
O, helpt mee! helpt toch mee!'

Zeg nu niet: 'ik ben sterk
En ik ken steeds mijn maat',
Want uw voorbeeld verlokt
Juist de zwakken tot kwaad.
Drank bedwelmt toch den geest
En den wil maakt hij lam,
dus eist liefde van ons:
'Sluit de mond voor Schiedam!'

Oebele Stellingwerf 1847 - 1897
Uit: Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten!
Jaap van de Merwe.  A.W. Bruna & Zoon Utrecht/Antwerpen 1974