Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Studentendronk

(Lied van den Studentenkring  „'t Zal wel gaan!”) ¹)

Studenten! Hoog de beker in de hand,
En hoog het hart daarbij!
Zingt luid een lied voor 't vaderland,
Het klinke fier en vrij!
Bij ons weerschalle lied op lied,
Want enkel boozen zingen niet.
Het klinke blij,
Het klinke vrij,
En hoog het hart daarbij!

Studenten! Reikt elkaar de gulle hand,
En zweert den vromen eed
Van trouw, en plicht, en recht, en land,
En weest ter daad gereed!
Herdenkt uw kloeke voorgeslacht,
Herdenkt zijn trouw, zijn roem, zijn macht!
Ter daad gereed
In lust en leed,
Komt! zweert den vromen eed!

Studenten! Reikt elkaar de broederhand
Tot steun bij stormgetij,
En brengt, in eendracht, licht in 't land,
En maakt het groot en vrij!
't Is op de toekomst, dat ik drink,
Dat uit uw mond mijn lied weerklink'!
Het klinke blij
Het klinke vrij,
En hoog het hart daarbij!


Maurits Sabbe  1873 - 1938
Bron: "Hoog het Glas", bijeengebracht door Gustaaf Van Elring. 1926
Aangeboden door Wijnhandel Ferwerda en Tieman, Amsterdam

¹) Voor Studenten aan de Staatshoogeschool te Gent