Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Tafelliedeken

Komt uit met al wat geestig is,
met trompen en schalmeien,
omdat 't vandage feestdag is
en nu geen tijd van schreien,
maar lachen ons nu beter past:
die lacht die heeft het beter vast;
't is  j u b i l é,  van tirelirelé,
't is pastors   j u b i l é !

Dat is toch geestig pastor zijn,
met trompen en schalmeien,
zijn hertje moet wel vaster zijn,
als 't onze om niet te schreien,
wanneer hij al zijn kinders ziet
en hoort ze zingen 't vreugdelied,
den  j u b i l é,  van tirelirelé,
't is pastors  j u b i l é !

In 't hospitaal, als 't kermesse is,
met trompen en schalmeien,
alwaar zoo dikwijls deernesse is,
toen mag men daar niet schreien
bezonderlijk de pastor nooit:
't is beter dat hij monkelplooit
en lacht: a l l e z !  van tirelirelé,
't is pastors  j u b i l é !

Past op nu! elk zijn glas geklaard,
met trompen en schalmeien,
als 't uit is, toen is 't best gespaard,
't is toen eerst tijd van schreien:
gezondheid en geen tandenpijn,
dat is de vrucht van pastorswijn:
a l l a z !  a l l e z !  van tirelirelé:
't is pastors  j u b i l é !

Mijn glas is uit, mijn liedje niet,
met trompen en schalmeien;
wie is er die niet klaar en ziet
dat hier niet valt te schreien!
Schreit morgen heel uw schorte nat,
maar lacht vandage en zingt nog wat
van  j u b i l é,  van tirelirelé:
't is pastors  j u b i l é !

Wie is er die niet blij en is,
met trompen en schalmeien,
omdat de pastor bij ons is,
zoo lange en zonder schreien;
hij kijft wel, als wij kwalijk doen:
hij kan, hij moet en hij mag wel toen,
maar nu toch niet: van tirelirelé:
't is pastors  j u b i l é !


Guido Gezelle. 1830-1899
Bron: "Hoog het Glas", zangen uit noord en zuid, bijeengebracht door Gustaaf Van Elring. 1926
Aangeboden door Wijnhandel Ferwerda en Tieman, Amsterdam
"Boek en Periodiek"
R.J. Goddard - Den Haag