Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Tafelrecht

Al die zit aan mijnen disch,
Drinkt zoo veel als nodig is!
Eet na uwes hongers eisch,
Maar - en eet geen menschenvleisch;
Weet gij niet wat dat beduidt?
Hoort, ik zal 't u leggen uit:
Spreekt niet kwalijk van een vriend,
Die dat niet en heeft verdiend;
Spreekt niet kwalijk van een man,
Die zich niet verweren kan;
Neemt hem niet met uwen mond,
'tGeen gij hem niet geven kondt.
Zijt gij anders van manier,
Mijnenthalve blijft van hier;
't Zij u eens vooral gezegd:
Dàt is hier het T a f e l r e c h t. -


J. Reefsen  1581 - 1649  Overijsselsche Sangen en Dichten
Bron: Een Sleutel, rij van oorspronkelijke gedichten ter voorbereiding van
De Studie Onzer Letterkunde, verzameld door M. en L. Leopold.
J.B. Wolters, Groningen. 1882
J. Reefsen en Jacobus Revius zijn dezelfde persoon, alleen kloppen geboortejaar en sterfjaar niet.
Andere bronnen geven 1586 - 1658. Hij verlatiniseerde zijn naam naar Renaissance-gebruik.