Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Taveernen

                             "Imperial Bar"

Lieve, wrompel achtloos voort
Rozen die uw borst versieren,
Wijl met wijn we ons liefde vieren
Waar de lust de liefde smoort.

Stemmen gonzen, en juweelen
Fonkelen aan hand en hals;
Op den lichtstroom deint een wals,
waar als degens oogen streelen.

Later, samen in den nacht;
Nadat wij elkander kusten,
Wijl elk aan een ander dacht,

Ik te fier en gij te broos,
Beiden lust-en liefdeloos,
Zullen wij als dooden rusten.


Firmin van Hecke   1884 - 1961
Bron:Spiegel van de Nederlandse Poëzie door alle eeuwen  1900 - 1940
Samengesteld door Victor E. van Vriesland
J. M. Meulenhof Amsterdam 1953