Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


't Brood, boter, kaas


‘t Brood, boter, kaas, acht 't daag'liks aas.

't Rund-vleesch vertrouwd, wel onder 't sout.

Rookt ham en hijs, voôr zomer-spijs.

By tijd van vorst, koôk krap en worst.

In 't voôr-jaar vlam, op kalf, of lam.

Naar zuyvel haak, geur-rijk in smaak.

Braad haas, kappoen, konijn, of hoen.

Volgd d'hoôfsche wijz', met snep, patrijs.

Voor 't leckerst gaat, ‘t kleynst' wild-gebraad.

Tot pronk men zet, op ‘t laatst, ‘t bancket.

De zee ook geêfd, waarvan men leêfd.

Men prijsd elk aan, versch' abberdaan.

De stok-visch sterkt, een mensch, die werkt.

Waar tarbot blijkt, voôr al prijs strijkt.

Griet is vermaard, en prijzens waard.

Nieuw haring blust, een graag maags lust.

Krimp kabeljaauw, tergd d' eêt-lust raauw.

Veêl bolk niet deêrd; zig schelvis weêrd.

By overvloed, zoetst moôl'naar voed.

De scharr' men zegd, ‘t eêlst' zee-gerecht.

In proef en kleur, gaat zalm vôor steur.

Verbuysden frisch, maakt water-visch.

Verscheyde smaak, wekt veêl vermaak.

D'een keurd ‘t zuyr goed, en d'ander ‘t zoet.

Men kost begeêrd, die best verteêrd.

Verand'ring graagd, en elk behaagd.

Men moss’len laakt, daar d'oester smaakt.

Dirck Doncker : omstreeks 1600 - 1 april 1682

Klippel veerskens in den griel geworpen, om by den lezer, voor tijdkorting, 't bevalligst uyt te vinden.

Gouda, Kornelis Dyvoort, 1680