Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Testament van een student

In het diepste mijner schoven, 1)
Vond ik laatst het testament
Van een jongen die te Loven
Lange jaren bleef student:
Gij die hier na mij zult leven,
- Klonk het - 'k heb op dit papier
U mijn láátsten wil geschreven
Vóór mijn laatste pinte bier.

Maak lawijd gelijk de donder! 2)
Leuven ruste nooit in vreê!
Keer ze daaglijks 't bovenste onder,
De oude Peetermannensteê! 3)

'k Laat u op mijn oude kamer,
Neen, te Leuven zegt men "kot",
Eenen stok gelijk 'nen hamer,
Hier en daar van 't vallen bot.
Hij en heeft in geen gevaren
Ooit zijns meesters hand verraân;
Mocht hij u ook lange jaren
Kloek en trouw ter zijde staan.

Maak lawijd gelijk de donder!
Leuven ruste nooit in vreê!
Keer ze daaglijks 't bovenste onder,
De oude Peetermannensteê!

'k Laat u nog hetgeen me op aarde
't Kostbaarste en het liefste was:
Mijne muts die 't al vervaarde
En mijn vreugdig pinteglas.
Trek die muts u over de ooren,
Draai uw knevels in den wind;
En gaat u in 't bier versmooren,
Bier uit mijne dekselpint!

Maak lawijd gelijk de donder!
Leuven ruste nooit in vreê!
Keer ze daaglijks 't bovenste onder,
De oude Peetermannensteê!

Zoo geraakt ge aan de oude dagen
Zonder eenen enklen traan;
En vangt dan de wijze al klagen
Bij U jeremiaden aan;
Als hij spreekt van brassig leven,
Of van schoonen tijd verspeeld,
Antwoordt: 'k ben er lang gebleven,
Maar ik heb me er nooit verveeld!

Maak lawijd gelijk de donder!
Leuven ruste nooit in vreê!
Keer ze daaglijks 't bovenste onder,
De oude Peetermannensteê!


1) laden eener kast
2) lawijd, lawaai
3) in Leuven of Loven wordt het vermaarde bier "Peeterman"gebrouwen


Radman geboren ca. 1870 (pseudoniem van Maurits Boucquey)
Bron: "Hoog het Glas", bijeengebracht door Gustaaf Van Elring. 1926
Aangeboden door Wijnhandel Ferwerda en Tieman, Amsterdam