Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Thorbeckeplein

Twee winkels zijn nog niet tot kroeg bevorderd,
Staan leeg te wachten onder hun balcon,
Maar weldra worden zij geridderorderd
Met een 'Olympia' of 'Chez Gaston':

Er zullen heesch-trillende bronstgeluiden
de klanten lokken voor livreien langs,
En vrouwen zullen zich zoo zwoel als 't Zuiden
Uit pelzen blank openen voor den dans.

Eén is er, die zich niet verleiden laat,
Al groeit het cabaret ook tot den hemel:
De staatsman in zijn joelend internaat,
De handen zorg'lijk rein (voor het gefemel).

Of zou hij, wijzer, met het nachtvolk praten:
Doodenontspanning, moeizaam en met mate?
Want als de melkman vroeg de musschen stoort,
Staat zijn gezicht nadenkend, maar bekoord.


Simon Vestdijk 1898 - 1971
Uit: Langs straten en gedichten. Een bundel Amsterdamse poëzie,
samengesteld en ingeleid door Richter Roegholt. Sijthoff/Amsterdam 1985