Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Toast op Tante Jet en haar zus Marie

Laat ons klinken, laat ons drinken
Nu tezaam, verheugd van zin
En daarbij een liedje zingen
Op ons aller hartsvriendin
Tante Jet, tante Jet!
Moog de lieve hemel geven
Dat zij jaren nog blijft leven,
Altoos vlug en altoos blij,
Want niets minder wenschen wij.

Tante Jet dat is zoo'n beste.
Nergens mooglijk op deez aard
Vind je er een die in de verte
Tante Jetjen evenaart.
Neen, o neen, driemaal neen,
Zoek maar vrij, in Oost of Westen,
Nergens vind je nog zoo'n beste
die zoo leeft naar ieders pret
Als de lieve tante Jet.

Wie bij zooveel branderijen
Hield het leven, aan de Schie,
Woonden niet dan met haar beiden
Jetje en haar zus Marie?
Mie en Jet, Jet en Mie!
Weezen kleeden zij en weeuwen,
Armen, die van honger schreeuwen,
Vullen deze twee terstond
Met een boterham den mond.

Maar met al zulke aardsche giften
Stelt zich Jetje niet tevree.
Daarom deelt ze ook de schriften,
Lessen aan de kinderen mee.
Aan de jeugd, leert zij deugd.
's Zondags als de meeste vrouwen
Liever maar van niets doen hooren
Dan is voor die beste Jet
Zondagschool de grootste pret.

Toch, de kostelijkse aller plichten
Waaraan Tante Jet zich wijdt,
Is haar neven en haar nichten
Eens te onthalen op zijn tijd.
Neen, dan telt zij geen geld.
Naar het station laat zij dan sturen
Om er een wagon te huren.
En een heel fijn middagmaal
Geeft zij ons op Bloemendaal.

Daarom vrienden, met veel gratie
En met statie drinken wij
Nu op tante Jet een glasie.
Hiep, hiep, hiep, Lange leve zij!
Hoera,  Hiep! hiep hoera!
Moog de lieve hemel geven
Dat zij jaren nog blijft leven,
Altoos even vlug en blij,
Neen, niets minder wenschen wij.

Piet Paaltjens. Pseudoniem van François Haverschmidt.  1835 - 1894
Bron: Ter gelegenheid van...  Bezorgd door Rob Nieuwenhuys
Uitgeverij BZZTôH
's Gravenhage, 1981