Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Tot een redenaar

Te felle woorden spreekt uw mond,
apostel van den koude grond!

Het gif is nimmer in den wijn -
het gif is waar de menschen zijn.

De druif is goed, van zonlicht vol -
uw Mensch is lasterziek en hol.

Wat rest er van zijn eed'len staat?
Gehersend drijvend, looze praat

en 't zelfgewilde, dwaze leed
dat gij de Abstinentie heet.

Slechts d i t betaalt de menschheid duur:
verwijdering van de Natuur.

De rijke tros op mijne hand
is veel te goed voor uwen stand.

Wij trekken met de happy few
in koetsen naar het Zuiden toe,

en nest'len ons in 't zachte dal,
waar kermis en waar carnaval

ververschen ons romanenbloed
en 't deugdzaam menschelijk gemoed,

waar 't kindje nog een kindjen heet
en waar de waard van wanten weet,

waar men een pint drinkt na het werk
alwaar men klinkt met boer en klerk.

Speech voort en leg de steden droog,
vloek op den splinter in ons oog!

Wij letten slechts ternauwernood
op ùwen balk, al is hij groot.

Een ieder doet maar wat hij kan:
g i j  moet u haasten, lieve man,

bedreigd door gal en t.b.c.
W i j drinken en gaan jaren mee.

Pirouet

Uit "Rijnbende", 1932.
Meer informatie over Rynbende, blijmoedig maandblad van destilleerderij
Rynbende vindt U hier: http://www.rynbende.com/
                                 

Bron: De dorstige dichter, omvattende een bescheiden verzameling
gedichten en liederen uit nabij en ver verleden, handelende over
den drank en zijn schenkplaats, over den dorstige en over de dorst
vergaard door Han G. Hoekstra.
Uitgeverij Bigot & Van Rossum N.V. Amsterdam 1939