Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Op den triomf van Bacchus

Geschilderd voor den heer Jacob Faes door Filips de Koning

De Godheid van den wijn, op 't voedervat geheven,
Wordt van 't wijngeestendom met wingerdloof gekroond.
De Teel- en Graangodin den Wijngod eere geven.
De Maatzang , Poëzij, en Maalkunst, scheppen leven,
En geest uit zijne kracht, De forsche Krijgsgod  toont,
Hoeveel dit sap vermag, op 't punt van zijnen degen,
Die woest geweld verplet, den tijd de vleugels kort;
Wanneer de bleeke dood ontijdig, door veel wegen,
Het menschelijk geslacht, in blijdschap uitgestort,
Verrast en nedervelt, en 't land bezaait met lijken.
De Faam roept: spiegelt u, opdat gij wijzer wordt;
De Wijngod hoeft de vlag voor geenen God te strijken!


Joost Van Den Vondel   (1587-1679)

Bron: "Hoog het Glas", bijeengebracht door Gustaaf Van Elring. 1926
Aangeboden door Wijnhandel Ferwerda en Tieman, Amsterdam