Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Tu-Fu tot Li-Tai-Po

Dit dan voor U, die aller goden gunst geniet:
Eeuwig is het lied der vooglen, eeuwig Uw lied.

Wereld en Leven, der Tijden wisseling
werden tot opperst schoon in Uw herinnering.

U leefde in iederen wijndronk een hoog gedicht:
schrijn, waarin Liefde, Wijsheids kern, kostbaar besloten ligt.

Wanneer Gij verrukt Uwe liederen aanhieft,
goden en volkeren luisterden verliefd.

Maar ach, godlijke dagdief en dichter, wie verstaat
de staamling van een die gehuld in duister gaat:

het dwaze, arm rijm, dat mijn aanbidding U biedt? -
Eeuwig slechts is het lied der vooglen, eeuwig Uw lied!

Uit: Wijn. 1930
Verzen naar Li-Tai-Po door Jan H. Eekhout
W.L.& J. Brusse Uitgeversmaatschappij N.V. te Rotterdam
Li-Tai-Po leefde tijdens de roemruchte Thang-dynastie in de
8e eeuw na Christus.