Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Tunnebeien

Wy sochten tunnebeien,
achter it Hessebos,
se hongen an struuken yn ryen,
we laggen op e knibbels yn 't mos.

Blauw was de mond en de hannen,
de blouskes die kleurden ok road,
we liepen deur Meinardy, syn lannen,
en harren soms 'n mooie soad.

De koeien stonnen stom te staren,
nar die jonkjes by de sloat,
en dochten dan "wat bin dat raren"
die handsjes en die mond so road.

Langs sandpadsjes en reedsjes naar huus,
met puuden fol tunnebeien,
die "rooie" handsjes yn  'e buus,
en hannen fol lekkernijen.

Of Mem so bliid war met die kleuren,
die smeerge hannen, mond en kleren,
fan al dat "tunnebeigebeuren"
dat wil ik nou hier niet bewere.

Pieter van Colm. 1919 - 2010
Bron: 'n Sleefke fol Herinneringen
Drukkerij Banda Kollum 1997