Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


   
Vader Noach

Noach, dien heel de aarde zegen',
Noach, ja, dat is de man.
Wat stondt gij dien vader tegen,
Waterdrinkers, vloekgespan.
Als gij allen laagt verzonken,
En nu hadt genoeg gedronken,
Werd de beker volgeschonken
Met vollekker druivenbloed
Door dien Noach, wijs en goed.

Om den zondvloed te vergeten
Bood hij ons den lekkren wijn.
Wijn ontboeit der zorgen keten,
't Is de ziel van elk festijn.
Vlecht mij rozen om de haren,
Reik mij feestbokaal en snaren,
Keert terug, mijn lentejaren!
Eer aan 't lekker druivenbloed,
Eere aan Noach, wijs en goed.

Zorg en kommer is geweken,
Vriendschap vlecht me in zoeten band:
Rimpels, gij zijt gladgestreken
Op mijn voorhoofd, door heur hand,
Laat de ganzen water drinken!
Waar al de oogen blijde drinken,
Moet de trouwe beker klinken.
Eere aan 't lekker druivenbloed,
Eere aan Noach, wijs en goed!


Prudens van Duyse  1804 - 1859
Bron: "Hoog het Glas", bijeengebracht door Gustaaf Van Elring. 1926
Aangeboden door Wijnhandel Ferwerda en Tieman, Amsterdam