Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Van een Cardinael

Een seker Cardinael ter eeren sinte Piter
En gaf sich nimmermeer aen tafel, of hy liter
Een visnet in de plaets van laken overslaen.
Dit had hy nu al een geruymen tijd gedaen,
Soo lang tot dat hy sels in 't end wierd Paus gekoren,
Sijn dienaers komend weer met netten als te voren.
Soo seyd hy, weg met 't wand, brengt laken op den dis,
Het visjen dat ik socht nu al gevangen is.


J. van Paffenrode. 1618 - 1673
Bron: De Nederlandse Poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw
in duizend en enige gedichten.
Gerrit Komrij
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam