Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

       

        Verdrinken

        ô Diepe zee, ô wijde plas!
        Wat ligt er in uw golven
        Al menig-een bedolven!...
        Maar toch! - hoe groot het aantal was
        Van hen, die in Uw' afgrond zonken,
        Toch zijn er vrij wat méer verdronken
        In 't klein jeneverglas.

        ô Diepe zee, ô wijde plas!
        Wie in Uw' vloed moest sneven,
        Weet, dat zijn dood en leven
        Toch in de hand des Heeren was! -
        Maar wie zegt, in Wiens hand zij zonken,
        Die in het helsche vocht verdronken
        Van 't klein jeneverglas!


        J.P. Heije (1809-1876)
        uit: Al de volksdichten, deel 2 (1865)