Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Verenigd

Lampe, de haas, en Lenne, de fazant
hebben elkaar toch gevonden,
maar niet op de welige gronden
tussen beek en heuvelkant.

Zo te zweven op zilveren pennen
hoog boven jager en val!
Zó huppend door 't veld te rennen,
duikend in tijd van geknal!

Zo droomden ze in stom benijden,
verlangend zonder doel,
tot één morgen, rozig en zoel,
een hagelschot bracht voor beiden.

Lenne werd dra gehangen,
de kop in morsig papier,
naast Lampe, aan de ijzeren stangen
der vitrine van een poelier.

Ze hadden elkaar toch gevonden!
Boven lijken, druiven en bloed
beroerden ze elkander, geschonden,
in gruwzaam-teere groet.


Mathias Kemp  1890 - 1964
Bron: Seringen en schroot  1938
Uit: In Liefde Bloeyende, Gerrit Komrij, Bert Bakker 1998