Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De verwondering

Voor A. Viruly

Zijn wij nog kinderen van de verwondering
grootogig en verrukt omdat een bloem
zich zonder vragen wilde opendoen
zoals een vrouw die gevende ontving?

Zo niet, wij zijn droogstoppelaars wier roem
geijkt staat in dit land; een zonderling
gewas, geurloze verbijzondering,
buitkruid verknipt en met die snit tot doem.

Maar nu een kelk ter hand staat opgericht
en fonkelend wacht een voorbestemd geluid
maakt een verwondering ons al geleidelijk dronken;

want zie de fles wil voor ons aangezicht
niets liever dan de bloei te worden uit -
het glas niets liever dan te zijn ingeschonken.Jan H. de Groot  1901 - 1990
Uit: Om een bokaal vol wijn. 1967
Uitgeverij Van Lindonk. Amsterdam.

Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters, uitgegeven bij het 125e wijnjaar van Robbers & Van den Hoogen n.v., Arnhem. 1842-1967