Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Dit is de vetste der derrières

Dit is de vetste der derrières:
het achterste van tante Kee;
dit is de ergste der misères:
ze sleept die altijd met zich mee.
Al vindt z'ook zelf: het wordt te zot,
zij snoept bij Kwekkeboom en Port.

De tram helt over, komt ze binnen;
de tram helt over, als ze gaat;
wat moet een conducteur beginnen
als hij dit stukgoed hijgend laadt;
zij wordt der mannen bangste droom,
't product van Pott en Kwekkeboom.

De stad met macht'ge snoeppaleizen
kost haar de kraag, maar daar niet van;
eer zal de zon in het westen rijzen,
dan dat zij zich beheersen kan;
al vindt z'ook zelf: het wordt te zot,
zij snoept bij Kwekkeboom en Pott.

Zoals een ijsbeer achterst-voren
in het wak zich langzaam glijden laat,
zo kruipt ook tante achterst-voren,
wanneer ze bus of tram verlaat;
dan waggelt ze weer, vet en loom,
vol lust naar Pott of Kwekkeboom.

Eens zal heur hart haar plots begeven,
het hooploos pompen meer dan zat,
dan eindigt het voortref'lijk leven
der dikste dame van de stad;
dan zegt de dood: 'Het wordt te zot;
't is uit met Kwekkeboom en Pott.'

En als dan tante wordt begraven,
het kraaienvolk welhaast bezwijkt,
dan sieren marsepeinen gaven
haar kist, die uit zijn voegen wijkt:
als hulde een suiker-rozen-droom:
geschenk van Pott en Kwekkeboom.Jac. van Hattum . 1900-1981
Uit: Langs straten en gedichten. Een bundel Amsterdamse poëzie,
samengesteld en ingeleid door Richter Roegholt. Sijthoff/Amsterdam 1985