Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Vino del paese

Het zijn 1261
in de rotsen uitgehakte
treden naar San Rocco.
Niet dat dat erbij staat -
er is geen enkele
bezienswaardigheid,
behalve diep de glazen zee
aan twee kanten.

Er is zelfs geen kroeg,
Maar de vroegere schoolmeester
die er nu (op de andere helling)
aan wijnbouw doet,
schenkt graag thuis:
zoveel mensen komen er niet:
1261 treden.

Hij is niet eens erg trots op zijn wijn.
Vino del paese, zegt hij,
di San Rocco.
Kan niet tegen een stootje,
Kan niet reizen.

De wijn schuimt even
als hij wordt ingeschonken
en gaat dan liggen, stil, en zo
ongelooflijk rood,
ingehouden rood ook,
rood onder rood,

dat je niet kunt zeggen:bloed
of robijn of lage zon,
er geen Italianiserende
poëzie van kunt maken,
populair genoeg in dit land, -
maar van de schoolmeester hoeft het ook niet:
drink maar, zegt hij, drink maar.

Twee maanden lang en haast iedere dag
heb ik zijn wijn gedronken
- na een week al was hij
beledigd als ik wou betalen -
en 1261 treden naar San Rocco
en 1261 omlaag naar het kustdorp
en ik telde ze iedere keer
als ik afdaalde, alléén
als ik afdaalde, licht en
zeker van voet.

Het is bijna altijd dwaas
om zich ergens over te beklagen,
en ik wil dus nu alleen maar stellen:
ikzelf ben uitgereisd
en de wijn van San Rocco kàn niet reizen.Hans Andreus. 1926 - 1977
Uit: Om een bokaal vol wijn. 1967
Uitgeverij Van Lindonk. Amsterdam.
Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters, uitgegeven bij het 125e wijnjaar van Robbers & Van den Hoogen n.v., Arnhem. 1842-1967