Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
De Vlees-en-Broodstraat te Brussel

Op Brussels Grote Markt in stenen wandtapijten
verstomt de kreet van gilde en ambacht: vrij of dood,
maar luidt de leuze: melk de dag bij appetijte
                             in 't straatje Vlees-en-Brood.

Nam Keizer Karel ook destijds in die taveernen
de meid tot zich na boezem en pastei bij groot
vertier, zoals ze die nog Bruegeliaans serveren
                              in 't straatje Vlees-en-Brood.

Uit booggewelven eindeloos, langs friezen, festoenen,
weerschalt de schaterlach om vijand of despoot.
Zo maakt men goede sier en mag volmondig zoenen
                              in 't straatje Vlees-en-Brood.

Partijtje, maal, banket, al maskers voor het leven,
bevochten op 't labeur waarin de dag ons stoot,
gij doet een Ensoriaanse Dodendans herleven
                              in 't straatje Vlees-en-Brood.

Naar Jeanine Moulin


André G. Christiaens  1905 - 1989
Uit: Afscheid van de zondagsschool 1976