Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Kom, Vreind Matzenius

Kom, vrind Matzenius, schenk van de beste vocht,
Onlangs bij bokje broêr, mijn groote maat, gekocht:
Een man die zich verstaat de keur van alle wynen.
Schenk helder in, 't gaat wel, ik voel de zorg verdwynen;
Een aangenaame dronk verfrist een drooge borst.
Bekoorelyke wyn, hoe zoet laafd gy de dorst!
Wiens hart verkwikt gy niet? wie houd een achtbaar troni
By schoone Verne wyn, en Monte Viaskonie?
Lagrima Christ vol geur, en held're Florentyn.
Die de Italiaan verheugd, en braaf doet vrolyk zijn.
Wat krijgt de Spanjaard in zijn hoofd alvreemdekwinten?
Door Pierzemynen, vin Aloke, lekk'reTinten,
En zware Secquen? Hoe springt Duitsland voor den dag
Met Loberheym, Tokaye, en Hans van Bachcherag?
Met Hochmer, Mentz en Trier, en Moezel? lekk're dranken,
Waarvoor men Liber steeds moet eeren, en bedanken.
Hoe kraayd de fransche haan, gezegend van dien Held,
Die nu voor 't Staaten heir moet vluchten uyt het veld,
Op veel byzond're soort van smaakelyke druyven,
Die Duyts-en Engelsman wel mooglyk mogten kluyven,
Indien de Fransche vorst met hen geen vreede maakt;
Zy ruyken al naby, hoe dat de wyntros smaakt;
Hoe zou het Staaten heir, en 't volk van groot Brittanje,
En Duytsland gaan te gast op lekk're vin Champanje,
Op held're vin Francois, Lagons, Coutau Maryn,
Anjou en Chattelnie, Nantois; al puyk van wijn,
Sauterne, Bergeracq, Hooglandze, met Muscaten,
Waar door men exters leerd, en papegaayen praaten.

Willem van der Hoeven.  1656-1719
Fragment uit "Stryd van Bacchus tegen de Indiaanen". 1710

Uit:
  De dorstige dichter

omvattend  een bescheiden
verzameling  gedichten  en
 liederen uit  nabij en ver
  verleden ,    handelende
   over den drank en zijn
    schenkplaats ,  over
     den  dorstige  en
          over   de
             dorst
               v
               e
               r
               g
               a
               a
               r
               d
             door
    HAN. G. HOEKSTRA

   Uitgegeven door:
   Bigot & van Rossum n.v. - Amsterdam  1939