Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Waterteug

Voor den armen broeder
________________

Gebroken armstoel : is armoede een misdaad?
Fluweelen Rijkleed : is zy geene?
               Ouderwetsche-kleederdracht-en huisraad-samenspraken,
                nopens het mijn en het dijn der hedendaagsche mensche-
                lijkheid,-- Onuitgegeven.
La seule charité  vraiment charitable c'est  l'égoisme  


Champagne, in 't overvloeiend glas
  Gegoten of het spoeling was,
  Komt in uw woning niet te pas,
  Noch buigomstreelend hypocras,
  Noch kievitsei uit lentegras,
  Noch hartverkwikkend ananas,
  Noch flageolet, viool of bas
  Ofschoon 't uw gouden bruiloft was;  1)
  Geen uurwerk in uw gordeltasch,
  Geen steenspeld in uw bonte das,
  Geen zijden voering in uw jas,
  Geen bedgordijnen in de koû,
  Geen dekens voor uw kranke vrouw,
  Noch by haar doodbed 's nachts een kaars:
  Geen rouwband in uw diepen rouw,
  Noch troostrijk slokjen curaçao:
  Geen opgekrulde waterbaars,
  Vol hom, gelijk mijn overhemd,
  Of dikke kuit, gelijk mijn laars,
  (Voor 't maal van mijn maîtres bestemd
  En drommels lekker, duur en schaarsch).
  Voor u het water ;  -- doch de baars
  Voor d'eignaar van gezegde laars. --

  1)  De moderne Philantropen  verwarren doorgaans was met waar.
       Noot van den Schoolmeester,

  Gerrit van de Linde. 1808-1858.
  De gedichten van den Schoolmeester.
  Maatschappij voor goede en goedkope lectuur. Amsterdam 1908