Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Wat schaet ons, dat wi vrolic syn?

Wat schaet ons, dat wi vrolic syn?
wi willen ter taverne.
dat soete nat, den coelen wijn
den drenkic altijt gherne.

En sijn wi onse schellincs quijt,
den weert sal ons wel borghen,
wi willen drinken en sijn verblijt
tot aen den lichten morghen.

En drinct die son den helen dach,
warom sal ic het laten?
nu dorste elc wie dorsten mach!
mijn dorst is boven maten.

Ic wou ic waer die lieve son,
dan haddic minen willen.
nu moet ic uter cleinen ton
den dorst den groten stillen.

Wat schaet ons, dat wi vrolic sijn?
den schaden wil ic draghen.
en hebbic altoos minen wijn,
so sal ic node claghen.

Hoffmann von Fallersleben  1798 - 1874

Bron: "Hoog het Glas!". Een boek van aardsche en hemelsche vreugden,
bijeengebracht en ingeleid door Gustaaf Van Elring. 1926
Aangeboden door Wijnhandel Ferwerda en Tieman, Amsterdam