Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Men wijst ons de weg

Rechts-af krijgt u eerst 'Den Otter",
dan het huis 'De Stier van Potter"
en dan links, na zeven straten,
staat een bordje: 'Vier-Verlaten,
Nergenshuizen, Zuider-Eelde'
en zo nadert u dan Zeelde.
Dat zal zijn - nou, 'k weet niet beter
dan zo'n veertig kilometer.
Dan, bij 't Zeelder raadhuis slaat u
rechts - nee, 's kijke', beter gaat u
links, tot de Drie Koningseiken,
en dan langs de Hallerwijken
tot Het Zandt. Daar neemt u 't pontje
bij 't café 'Het laatste rondje';
slaat daar af naar Krabbedijke
tot het landgoed 'Trouw moet blijke' '
en dan langs  'De Pint van Pater'
komt u aan 'Het Galgewater'.
Verder zou ik willen zeggen
- 't valt niet mee 't u uit te leggen - :
vraagt u dáár dan nog eens even.
Laat eens kijken, 'k was gebleven
meen ik aan het Galgewater,
dan - zo'n tien minuten later -
krijgt u... krijgt u... een momentje,
een smal wegje:''s Heren Endje'
en dan, aan uw rechterhand,
komt u aan het 'Het Hoge Land'.
Als u daar bent aangekomen,
ziet u zeven hoge bomen;
dat is 'Het Onzalig Houtje'.
't Restaurant ''t Vergulde Boutje'
ziet u daar in 't groen gelegen
aan de kruising van twee wegen.
En om geen tijd te verliezen
moet u wel de straatweg kiezen,
komt dan bij 't café 'De Noecke'
en laat 'De Drie Pannekoeke',
links dan liggen en u gaat
dan door het gehucht Ternaet.
Daarna ziet u dan algauw
'De Gekroonde Bietebauw'.
'k Zou dan daar maar weer eens vragen.
Eenmaal om de veertien dagen
pleeg ik zelf daarlangs te komen
en kan dus die weg wel dromen.
Meestal stuurt mijn zoon Paul-Peter
- 'n echte kilometervreter -
en we gieren langs de wegen,
want je komt geen kip er tegen.
Nou, Meneer, dat was het dan;
neem er goeie nota van.

Jac. van Hattum. 1900-1981
Uit: Ik wou dat ik twee hondjes was.
Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de twintigste eeuw.
Bijeengebracht en ingeleid door Vic van de Reijt
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam . 1986