Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Wijn boven al

Gij, die de Chirurgie wilt leeren,
Ik wensch u allen goed succes;
Wilt vlijtig in die kunst studeeren,
Bedenkt, er zit wat voor het mes.
Ook ik houd veel van opereeren;
Maar als gij mij de waarheid vraagt,
Den hals der wijnflesch te amputeeren,
Is iets, dat mij nog meer behaagt.

'k Lees gaarne van de vaste wetten
En juiste gronden der Chemie,
Om op die regels goed te letten,
Zoo in praktijk als theorie:
Maar 't geen bij mij in al die zaken,
Als hoofd en op den voorgrond staat,
Is, hoe men lekkren wijn moet maken,
Als 't aangenaamste praeparaat.

Wanneer ik eens een boek moest schrijven,
Gelijk Chevreul of Faraday,
Dan zou ik bij mijn stelling blijven,
En 'k voegde er vast de wijnleer bij;
Zij was de ziel van al mijn boeken:
Opdat dan elk de handgreep wist,
Om wijn al proevend te onderzoeken,
Als de eerste deugd van elk Chemist.

Wanner ik in Linnaeus werken
Van Botanie en planten las,
Van ieders onderscheidingsmerken,
Als ook wat haar geneeskracht was:
Dan hield ik, als ik op die klassen
Eens sterk mijne aandacht had gevest,
Van heel den winkel van gewassen,
De druif en wijnstok voor het best.

Maar vrienden, als men na gaat denken,
En 't pathologisch eens beschouwt,
Hoe soms de wijn 't verstand kan krenken
En dikwijls ongezondheid brouwt! -
Geen nood, wij kunnen recepteeren,
En weten dus van juiste maat,
Welaan, dat wij de keel dan smeren,
Ons doet de wijn meer goed dan kwaad.


Quirinus Johannes Goddard 1819 - 1906
Bron: "Hoog het Glas", bijeengebracht door Gustaaf Van Elring. 1926
Aangeboden door Wijnhandel Ferwerda en Tieman, Amsterdam

Quirinus Johannes Goddard, professor in de anatomie te Rotterdam, schreef voor zijn studenten geneeskunde ter afwisseling ook drinkliederen.