Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

 
Wijns gebruik en misbruik

Zang

Wie ‘t nat van Bacchus wraakt betoont zich zonder reden:
De wijn is wetsteen van het dof en stomp verstandt.
De disch der wijzen ziet men staâg met wijn bekleeden.
De wijnstok wordt tot hulp van lijf en geest geplant.

Teegenzang

Wie wijn tot noodtruft drinkt wordt reedelijk gevonden:
Maar d’overdaadt betoont hoe Lot door wijn verviel.
Het gulzig zwelgen is de moeder aller zonden.
In overmaat verdrenkt men wijsheidt, lijf en ziel

Jan Vos  1610 - 1667
Alle de gedichten van den vermaarden Poëet Jan Vos.
Deel 2. Jacob Lescailje, Amsterdam 1671
 

I