Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De wijnstok

Aan uwen sterken muur gestut,
Voor allen geuren tocht beschut,
O God, laat dragen
In zuivre lucht,
Mij eedle vrucht,
Naar uw behagen.

Gij, die de winden hebt geluwd,
Uw zoetheid in mijn vrucht gestuwd,
Warm gouden zeemen,
Zoodat de hand
Bevende brandt,
Om haar te nemen,

Kom zelven tot uw rijpende aard
De bonte en bleeke najaarsgaard,
Zij toeft uw stonde.
En laat mijn wijn
Geheven zijn
Ten uwen monde.

Willem de Mérode  1887 - 1939
Verzamelde gedichten. De Prom, Baarn 1987