Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


        Zang

        Joris, moetje steeds Rinkinken,
        En u eeuwig dronken drinken,
        En gaan dwaalen langs de straat?
        Gy begaat, gy begaat, een dubbelt kwaat.

        Dronken, langs de straat te zwieren,
        Naar een party Venusdieren,
        Is als 't danssen, lieve vaar,
        Van een kreupel Bedelaar.

        Kunt gy niet naar 't bed' toe kruipen,
        En vergeeten d'oude stuipen,
        Als gy vol en dronken zyt?
        Schei dan uit, want het word tyd.

        Zoo g' u had naar huis begeeven,
        Of, daar gy eerst waard, gebleeven,
        Gy had niet uw neus bezeert,
        Noch een Keldersprong geleert.

        Zoekje Venus te bekooren?
        Stop voor Bachus, keel en ooren;
        Maar, beminje meer zyn Wyn,
        Schuuw dan Venus vuil fenyn.

        Een van beiden, is wel machtig,
        Om een spoorloos Man, hoe krachtig,
        Te verwinnen, en hun zoet,
        Wel geproeft, is bitter roet.


        Hermanus van den Burg (1682-1752)
        uit: Mengelzangen (1717)