Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

 Zang

Muskadelle droppen;
Koppen,
Schaalen,
Roemers en bokaalen,
Straalen,
Schoonder als de zon,
Wanneer gy staat te pronken.
In geschonken,
Uit een volle ton;

Gy zyt de ziel van myn vermaak,
Zo ras ik maar een pintje van je kraak,
Met smaak.
Wyn! o edele wyn,
Die al de pyn
En zorg, van my terstond verdwynen doet,
Wat geef je my een hart vol moed!
Een stoop twee, drie,
Maakt dat ik geen gevaar, hoe zwaar het is, ontzie,
Noch vliê.


Jan de Regt 1665 - 1715
Uit: De Nederlandse Poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in
duizend en enige gedichten van Gerrit Komrij. Uitgeverij Bert Bakker.