Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Ze hadden content moeten wezen.  1)

Ge weet misschien van 't klooster, oudtijds op Ameland?
Dat spijsde God voor jaren met onbekrompen hand.
Ze hadden content moeten wezen!

Daar kwamen telken jaren tot kost en onderhoud
Der goede, dikke paters twee visschen aangesjouwd.
Ze hadden content moeten wezen!

Twee steuren, monsterbeesten; doch daarbij was 't een wet:
Eén mochten ze maar vangen, geen twee, elk jaar in 't net,
Ze hadden content moeten wezen!

Steur nommer twee zwom weg weer tot aan het volgend jaar:
Doch zonder haapren kwamen dan ook weer twee te gaar,
Ze hadden content moeten wezen!

Dat volgend jaar dan pakten zij weer een voor hun disch;
Zoo kregen zij geregeld, jaar uit, jaar in, éen visch.
Ze hadden content moeten wezen!

Doch lacie, 2) eens daar daagde er een paar, zóó puik, zóó vet!
De dikke paters stonden er puur als van verplet.
Ze hadden content moeten wezen!

Ze snapten 3) alle beiden. Wat men er mee verwierf,
Was dat het heele klooster totaal de maag bedierf.
Ze hadden content moeten wezen!

Schoon, dát kwaad was nog 't minste; het grootste volgde, want
Sinds kwam geen enkle steur meer naar 't Amelandsche strand.
Ze hadden content moeten wezen!

Zóó lang had God genadig hun dikken buik gevuld;
Dat ze nu honger leden - dat was hun eigen schuld;
Ze hadden content moeten wezen!

1) Content-tevreden. 2)Lacie-helaas. 3)snapten-vingen.

J.J.A. Goeverneur  1809 - 1889. Uit: Dichtwerken
Bron: Om voor te dragen. Zutphen W.J. Thieme & Cie