Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Zelf-Verandering

Ik ben teveel een mens geweest,
Een mens, die gilde en klaagde en schreide,
Die dronk zijn glas en vierde feest
En diep-gevoelde dingen zeide.

Nú ben 'k een delikaat artiest,
Verliefde van zijn fantasieën,
Maar die zich 't allerliefst verliest
In zijn kokette melancholieën...

Melancholie - om wie? Om wat?...
Ik weet niets meer, kan niets meer voelen
Dan zoet gespeel met dit en dat
Van rijmen, zachte, klare, koele.Willem Kloos. 1859 - 1938
Uit: Onttovering, Hasselt 1964
Bron: Optima, Cahier voor literatuur en boekwezen. Themanummer Drank en Letteren
9 & 10 winter/lente 1985/86. Uitgeverij Joost Nijsen.