Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
Zuurkool met spek

Zoon, neem nog een stukje spek,
Er is heden geen gebrek;
Neem wat kool, die staat er voor,
'k Ga straks even op mijn oor.

Dat gerecht, wel vet en zwaar,
Eet ik nu reeds dertig jaar;
Heden zag ik 't blank en frisch,
Tot mijn vreugd weer op den disch.

Had maar ieder zulk een maal,
Nimmer greep hij naar het staal,
Maar had zeker te allen tijd,
Eerbied voor zijn overheid.

Is het buikje rond en dik
Nooit heeft men in twisten schik,
Nimmer schendt dan eene hand
Een der wetten van het land .

Maar men spreekt, van zorgen vrij,
's Avonds meestal een partij,
En men drinkt een glas vier, vijf,
Tot gezellig tijdverdrijf.

Denk, mijn zoon, hier altijd aan,
En laat nooit de zuurkool staan,
Dan zult gij, waar ge ooit verschijn,
Nooit een oproermaker zijn.

P.H.J. Visser
Uit: Luimige gedichten.
Leiden.Noothoven van Goor 1870