Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Café Mast

Waar, vlam-rood, rozen in rooie zalen,
Bloeien in Kroonen, en 't goud rommedomt,
In spiegel-wanden duizendvoud weêrómt,
Komen we, nacht-volk, op het licht aandwalen.

Dan in geroes van vele talen,
In spraak-gewar dat Babylonisch gromt,
We hurken om tafels, naar elkaâr gekromd,
Als om een vuur, doende ónze buit-verhalen.

Daar zitten we onder zuilen als in dag,
Stoer lijf bij lijf, elkaâr, wijl de uren vliegen,
Vertrouwelijk van 't leven te beliegen.

De vrouw-gerokte kellners brengen ons drinken.
Hóór, door de rooie rook joelt onze lach ...
De zaal 'n burcht is ... de klare glazen klinken.

 

Jacobus van Looy. 1855 - 1930
Café Mast heette officieel 'Grand Hotel en Café restaurant Mille Colonnes', maar kreeg
kortweg de naam van de eigenaar. Het verhaal wil dat Arthur van Schendel hier als ober
heeft gewerkt. Dit gedicht dateert waarschijnlijk van 1889.
Bron: Optima, Cahier voor literatuur en boekwezen. Themanummer Drank en Letteren
9 & 10 winter/lente 1985/86. Uitgeverij Joost Nijsen.