Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  
De Boer
 
Leve de volksche man, de brave boer! -
Hij strooit het zaad in de gelijke voren
of zwaait de zeis door 't overrijpe koren
dat brengt hem daalders veel en rijk'lijk voer.
 
Des Zondags gaat hij met zijn zonen, stoer,
ter kerke, naar de Blijde Boodschap hooren
en 's avonds ziet ge hem zijn pijpje smoren,
met schoenen aan, op den geschrobde vloer.
 
Maar of de stadsmensch hongert laat hem koud,
hij geeft alleen maar tegen klinkend goud
en 't roert hem niet of and'ren hem begekken; (= bespotten)
 
begeerig telt hij bij het zuinig licht
en snoert de kous met de dukaten dicht:
voor hem mag ieder, - niet zijn vee! - verrekken!-
 
François Pauwels  1888 - 1966