Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De volle beker wijn.

Mijn levensbeker is - die volle beker wijn daar!
Geloofd zij God, is steeds die volle beker klaar!

Ik heb er dertig teugen van gedronken, - nog vol
Is mij die beker, als de volle beker wijn daar.

De morgen laat de vreugdevanen waaien - daar glanst
Het oosten, of 't een volle reuzenbeker wijn waar',

Een vloed van purperkleuren, rozengeuren stroomt dan,
Als goot men dronken uit des godenbekers wijn, daar!

Des avonds druipt de dauwe lavend neder, alsof
Elk dropjen in den fulpen tulpenbeker wijn waar',

Zoo zie ik dus de gansche vreugdewereld, wen ik
Verdwaald, verrukt, op eenen vollen beker wijn staar!

Mijn oog is nat van stille zielsvoldoening, - of steeds
Mijn mond bedauwd met eenen vollen beker wijn waar'!

Ferguut! Hoe aangenaam zijn dijne zangen! Elk woord
Is zoet, alsof het ons een volle beker wijn waar'!

Jan Ferguut. pseudoniem van J.A. van Droogenbroeck 1834 - 1902
Bron: Een Sleutel, rij van oorspronkelijke gedichten ter voorbereiding van
De Studie Onzer Letterkunde, verzameld door M. en L. Leopold.
J.B. Wolters, Groningen. 1882