Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Voor en tegen den wijn

Zang

Vreugdeverwekker, smartverjaager,
Geestverkwikker, zorgontdraager,
Gastvermaaker, die den kout
Sprengt met aardigheid en zout;
Die de menschen, moe van ploegen,
Loopen, draaven, zweeten, zwoegen,
Uit de bron der weelde drenkt,
En weêr nieuwe krachten schenkt;
Wie, ô eelste vrucht der aarde,
Wie meldt uwen lof naar waarde!

Tegenzang

Oorzaak in zoo menig huis
Van veel ramp, verdriet, en kruis,
Geldverkwister, ledenbreker,
Vriendverraader, onrustkweeker;
Veeler zonden bron en wel,
Die bij kaart en dobbelspel
Weet de wulpsche jeugd te toeven,
Alles zet op losse schroeven,
Vleesch, en merg, en bloed verslindt;
Snoode Wijn, dit is uw print.

Slotzang

't Geen de Schepper aller dingen
Toewijst aan ons stervelingen,
Houdt men slechts de middelmaat,
Noemt de dwaasheid, avrechts kwaad.
Voor de blijde wijngaardranken
Durve ik 's Hemels goedheid danken.
De eedle wijn verkwikt den geest,
Is de ziel van vreugd en feest.
Hoog dan is den wijn te roemen.
't Misbruik mag 't gebruik niet doemen.


Petronella Johanna de Timmerman. 1724-1786
Uit: De Nederlandse Poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in
duizend en enige gedichten van Gerrit Komrij. Uitgeverij Bert Bakker.