Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  

Gedichten die gaan over Piet Paaltjens of waarin hij wordt genoemd of
dichters die geïnspireerd zijn door Piet Paaltjens

Jan van Bergen en Henegouwen.
Paul Claes
Jozef Eijckmans.
Manuel Kneepkens.
Gerrit Komrij
Joop Leibbrand 
W.L. Penning Jr
Mette Piebenga
H.L. Prenen.
Thomas Slackenmeel
Jan Verstraeten.        
Henk Altena

Lied over Schiedam
Vers
Hommage aan Piet Paaltjens
Te Friesland & Nog Verder Weg
Mien Spleetjens
Hoor ik in Den Helder ...
Onder-onsje op straat.
Immortelle CI                                   
Piet Paaltjens spreekt
Piet Paaltjens
19-01-2012. Vandaag, zomaar een sterfdag
Piet Paaltjens

 Immortelle XLIX Het gedicht over de melkboer in enkele vreemde talen en enige parodieën  erop.